Franc Kopitar - odkritje spomenika
žrtvam vojne

Kotredež, avgust - 1981

Kino klub mladih Zagorje

V pripravi

XXII. festival neprofesionalnega filma Slovenije

11. 10. 1986

Kako je Zagorje povezano s filmom?

15. 4. 2020

Laibach - kaseta in fanzin

Maj - 1983 / 1984

Gradnja studia NC-V

30. 6. 2016 - 3. 3. 2017